KURAT, YULUĞ TEKİN

ANASAYFA

KURAT, YULUĞ TEKİN; Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği 1877-1880; Ankara, 1968.

Layard Osmanlı dostu bir elçi olarak sunuluyor. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı bütünlüğünü savunmuş. Osmanlı çözülüşünün Rusların yararına olacağını düşünüyormuş. Disraeli (1874-1880 arası muhafazakâr başbakan) tarafından yollanmış.

Layard gelir gelmez sadrazam Edhem Paşa’ya Bulgar meselesinin İngiltere’de kamuoyunu değiştirdiğini söylüyor. (s. 23)

Savaşta Doğu cephesinde Ardahan’ın düşmesi softaları kızdırmıştı. (17 Mayıs) Yenilgiden Serasker Redif Paşa ile Saray Müşiri Mahmut Paşa’yı suçlu görüyorlar ve derhal azledilmelerini istiyorlardı. Meclisin etrafını çevirmişlerdi. (s. 164) Sultan Hamid ise örfi idare ilan ettirdi ve Temmuz ayında cephedeki durum ciddileşince suçu Redif Paşa’ya yükleyerek eniştesi Mahmud Paşa’yı seraskerliğe atadı. (s. 165)