I

ANASAYFA

İĞDEMİR, ULUĞ; Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları; 2009 (1937).

İHSANOĞLU, EKMELEDDİN (1943-…); Osmanlılar ve Batı Teknolojisi: Yeni Araştırmalar ve Yeni Görüşler; İstanbul Üniversitesi yayınları, 1992.

İLTER, ERDAL; Türk-Ermeni İlişkileri Bibliyografyası; Ankara Üniversitesi Yayınları, 1997.

İMBER, COLİN;  The Ottoman Empire, 1300-1650, the Structure of the Power; New York, Palgrave, 2006.

Studies in Ottoman History and Law; İstanbul, Isis Press, 1996. (337 s.)

İNALCIK, HALİL; The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600; Londra, Weidenfeld and Nicolson; 1973.

Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar; I; Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995.

The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants (Contribution à l’Histoire Economique et Sociale de l’Empire Ottoman;  kol. eser; Louvain, 1982)

Tanzimat ve Bulgar Meselesi; İstanbul, Kronik Yayınları, 2017. (İlk baskı 1943).

İNALCIK, HALİL; QUATAERT DONALD (Ed.); The Economic and Social History of the Ottoman Empire: 1300-1914. (Halil İnalcık: The Ottoman State: Economy and Society 1300-1600); Cambridge University Press, 1994.

Tanzimat Nedir? (Tarih Araştırmaları; İstanbul, 1941. DTCF yayını)

—Tanzimat ve Bulgar Meselesi; Ankara, 1943.

Capital Formation in the Ottoman Empire; The Journal of Economic History; Mart, 1969, Cilt. 29.

Osmanlılarda Raiyet Rüsumu; Belleten, Ekim 1959, no: 92.

Sened-i İttifak ve Gülhane Hattı Hümayunu; Belleten, no: 112, Ekim 1964.

—  Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler; Belleten, Ekim, 1964.

İNALCIK, HALİL; KAFADAR, CEMAL (Der.); Suleyman the Second and his Time; İstanbul, Isis Press, 1993.

İREZ, FERYAL; XIX. Yüzyıl Osmanlı Saray Mobilyası; Ankara, Atatürk Kültür Merkezi yayını, 1989.

İSLAMOĞLU-İNAN, HURİ (Ed.); The Ottoman Empire and the World Economy; Cambridge University Press (N.York, Melbourne, Paris); 1987. (XI-481s.)

İSMAİL KEMAL BEY’İN HATIRATI; çev. Adnan İslamoğulları, Rubin Hoxha, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

ISSAWİ, CHARLES PHİLİP (1916-2000); The Economic History of Turkey 1800-1914; Chicago, University of Chicago Press, 1980. (XVI-390 s.)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI DİZİNİ (1939-2007); İstanbul, İşaret Yayınları, 2007.

İTZKOWİTZ, N.; Eighteenth Century Ottoman Realities; Studia İslamica, 1962, 16.

IŞIN, EKREM; Everyday Life in Istanbul; çeviri: Virginia Taylor Saçlıoğlu; İstanbul, Yapı Kredi yayınları, 2013.