MACCOLL, M.

ANASAYFA

MACCOLL, Maccolm.; Le Sultan et les Grandes Puissances; Paris, 1899.

Yazar İskoçyalı yoksul bir çiftçinin oğlu; kendisi rahip olmuş. Gladston’dan ödül almış koyu bir Türk düşmanı..Urbain Gohier, önsözünde, Ermeniler on sene öncesine kadar ayrıcalıklı bir zümreydi, diyor. Sonra kırımlara uğradılar. Abdülhamit Rusya’yı örnek göstermiş. Sultan çok zengin, “Avrupa’nın en büyük kapitalistlerinden biri”, herkesi satın alıyor. İşbirlikçisi de Fransa dışişleri bakanı M. Hanotaux. (30 Mayıs 1894 – 1 Mayıs 1895 arası bakan) Dreyfus olayına bulaşmış. Kırımlar sırasında 109 telgrafa rağmen sustu! (s. X) Meşveret dergisini izlettiriyor. (s. XI)

Çok Osmanlı aleyhtarı bir eser. Yazara göre “Kırım Savaşı sonrası kurulan düzen bir hata, hatta bir cürüm oldu.” Savaş öncesi statüye dönmek gerek: Ruslar Ortodoksları, İngilizler Protestanları, Fransızlar da Katolikleri koruyorlardı. Lord Palmerston “Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumak, zorunlu olarak Türk ırkının egemenliğini korumak anlamına gelmez!” diyordu. (s. 81)

Yazarın “The Eastern Question: Its Facts and Fallacies” (1877) başlıklı bir eseri daha var!