TOYNBEE, ARNOLD

ANASAYFA

TOYNBEE, ARNOLD; Experiences, Londra, Oxford University Press, 1969.

Toynbee, yaşam öyküsünü anlatırken, Osmanlıların Ermenilere karşı zulmünü şöyle anımsıyor: “Meş’um Sultan Abdülhamit’in tahrikiyle 1896’da Osmanlı Ermeni tebaasına yapılan kırımları hatırlayacak kadar yaşlıyım. Fakat bu soykırım fiili (“act of genocide”), Birinci Dünya Savaşı sırasında Hamit sonrası rejimin İttihat ve Terakki Komitesi’nin, başlıca mücrimleri (criminals) Enver ve Talat olan, büyük ölçüde başarılı Osmanlı Ermenilerini yok etme girişimine nispetle amatör ve etkisiz bir girişim kalır” (s. 241-242).