KLAPKA, GEORGES

ANASAYFA

KLAPKA, GEORGES; La Guerre d’Orient en 1853 et 1854; Brüksel, 1855.

1853 ilk baharında Çar on bir milyon Osmanlı ortodoksu üzerinde himaye hakkı istedi. Reddedilince, Temmuz 1853’te, Besarabya’ya yerleşmiş olanlar da dahil 70 bin kişiyi bulan Rus kuvvetleri Prut’u geçti. Eflak ve Buğdan’ı işgal etti. Osmanlı ordusu  90 bin düzenli, 30 bin düzensiz askerden oluşuyordu. (s. 3)

Ömer Paşa 50-60 bin kişiyle Tuna’ya geçti. Nehrin sol sahiline, Oltenitz’e yerleşti. Bükreş’e 12 fersah (mil) kadar kalmıştı. Rusların önlemesine imkân yoktu. “Ömer Paşa, neden, birliklerinin bu ilk hamlesinden yararlanamadı? Neden baskına uğramış ve şaşırmış Rusların üstüne gitmedi? Bunun sırrı çözüldü: Diplomasi buna müsaade etmedi.” (s. 4) Avrupa dengesi? Ömer Paşa nehrin tekrar öbür tarafına geçti. Girişim Avusturya’dan geldi. Ruslar Eflak Buğdan’ın statüsüne dokunmayacaklarını söylemişlerdi. Oysa yağmaya giriştiler. (s.7) Sultanla ilişkileri kesildi. Ajanlar her tarafta halkı isyana teşvik ediyorlardı. Sinop’ta da Osmanlı donanmasının en değerli kısmını yaktılar. (s. 8)