REDA, RACHİD

ANASAYFA

REDA, RACHİD: Le Califat dans la Doctrine de Rachid Reda; (Yayına hazırlayan ve sunan H. Laoust), Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1987. (İlk baskı 1938)

Jean Pierre Péroncel-Hugos, eser için “bir Müslüman entelektüelin en büyük katkısı” diyor. (Le Monde 7 Ağustos 1987)

Reda 1914’ten önce Hilafet’in kalkacağını ve İstanbul’un bir “apostolat” merkezi haline geleceğini söylemiş. Mısır’da bu konuda bir seminer düzenlenmiş. Hintli Müslümanlar Halife’ye “heyecan verici” bir sadakat sergilemişler. Kitap ilk kez 1922’de Reda tarafından Arapça yayınlanmış: Califat ou Imamat Supreme. Reda halifeyi ulema (seçkin ilahiyatçılar) ve laik ilim adamlarının seçmesini öneriyor. Hilafeti Sünnet’e dayandırıyor. Muhammed’in soyundan gelenler arasından seçilecek. Aranacak üç özellik: 1) Hüküm verme yeteneğine sahip olacak; 2) Duaya önderlik yapacak, 3) Ümmetin çıkarlarını koruyacak.

Reda ideal aday olarak Yemen’den İmam Yahya’yı görüyor. Osmanlı halifesini yok sayıyor. Bir de çok seçkinlerin oluşturduğu İslam Üniversitesi tasarlıyor.

Halife İçtihat Kapısı’nı açacak!..

Regesten der Osmanischen Dokumente im Österreichischen Staatarchiw; Viyana, Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchiw, 1991. (305 s.)