BLİSS, REV. EDWİN M.

BLİSS, REV. EDWİN M. Turkey and the Armenian Atrocity; Londra, 1896

Yazara göre bunlarda önce siyasal, sonra dini nedenler rol oynadı. Avrupa’nın desteğiyle “Müslüman yönetim” ortadan kalkacak sanılıyor. Aslında bu iki nedeni ayırmak zor. (s.482)

Ermeni yardım komiteleri kuruluyor. Başlarında Yüksek Mahkeme hakimi Brewer başkan olarak, Wall Street bankacılarından Brown Biraderler muhasebeci olarak bulunuyor. (s.512-513) Abdülhamit Kızılhaç’ın çalışmalarını engelliyor.

1895’de “önde gelen bir İngiliz gazetesi” Osmanlı Devleti’ni paylaşma planı yayımlıyor. Türkler adeta Sevr anlaşması içindeki sınırlar içinde kalıyorlar. (s.538)