T

ANASAYFA

TABAKÇI, CELAL; Muallim Naci; Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.

TAHSİN PAŞA; Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları: Sultan Abdülhamid; İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996 (4. baskı).

TANCOIGNE, J. M.; İzmir’e, Ege Adalarına ve Girit’e Seyahat, çev. Ercan Eyüboğlu, İstanbul, Büke Kitapları, 2003.

TANPINAR, AHMET HAMDİ; 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi; İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 2003 (10. baskı).

TARİH VE TOPLUM; Yazarlar ve Makaleler Dizini; Ocak 1984-Haziran 1995. Cilt 1-23. Sayı: 1-138. Ankara, İletişim Yayınları.

Bu önemli tarih dergisinin Murat Koraltürk tarafından hazırlanmış olan dizini. Derginin bir özel sayısı formatında basılmış.

TAVERNİER, JEAN-BAPTİSTE; Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, Chevalier Baron d’Aubonne; Paris, 1682. 3 Cilt.

TCHİHATCHEFF, M. PİERRE DE; Lettres sur la Turquie; Paris, 1859.

La Turquie Mirės; Paris, 1861.

—La Paix de Paris est-elle une Paix Solide; Bruxelles, 1856.

L’Asie Mineure et L’Empire Ottoman; Revue des Deux Mondes, 1850, No: 2. (s. 707-732 ve 840-863)

TEMPERLEY, HAROLD; The Past Phase of Stratford de Redcliffe, 1855-1858; The English Historical Review, Ocak, 1932. No. 47. (s. 216-259)

TERNON, YVES (1932-…); Le Declin, la Chute, l’Effacement; Paris, Ed. du Félin, 2002. (575 s.)

Ermeni soykırımı konusunda kitaplar yazan Fransız doktor. Alaylı tarihçi!

TERZİOĞLU, ARSLAN; Die Hofspitäler und andere Gesundheitseinrichtungen der Osmanischen Palastbauten; Münih, R. Trofenik, 1979. (303 s.)

TESTA, I de; Recueil de Triatés de la Porte Ottomane; Paris, 1866.

TEVFİK, EBÜZZİYA; Yeni Osmanlılar; İstanbul, Pegasus Yayınları, 2006.

THEVENOT, JEAN; Relation d’un Voyage fait au Levant dans laquelle il est curieusement traité des Estats sujet au Grand Seigneur ; Paris, 1664.

THİECK, JEAN-PİERRE (1949-1990); La Passion d’Orient, Paris, Ed. Karthala, 1992. (240 s.)

Yazar Le Monde muhabiri olarak İstanbul’da bulunuyordu. Michel Farrėre takma adını kullanıyordu.

THİERRY, AUGUSTİN.; Lettres sur l’Histoire de France; Oeuvres Complėtes; Paris, 1846.

THOBİE, JACQUES; Intérêts et Impérialisme Français dans L’Empire Ottoman, 1895-1914; Paris, Publications de la Sorbonne, 1977.

THOBİE, JACQUES ve BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUİS (Ed.); L’Accession de la Turquie á la Civilisation Industrielle; İstanbul, Isis, 1987. (234 s.)

İstanbul’da 2-4 Aralık 1985 tarihinde düzenlenen kolloka sunulan tebliğler.

THORNTON, Thomas; The Present State of Turkey;  Londra, 1809. 2 Cilt.

THOUVENEL, L.  Trois Années de la Question d’Orient (1856-1859) D’après les Papiers Inédits de M. Thouvenel.  Paris, 1897.

— L. THOUVENEL, Nicolas I et Napoléon III, Les Préliminaires de la Guerre de Crimée 1852-1854 d’aprės les Papiers Inédits de M. Thouvenel; Paris, 1891.

THOUVENEL, L.; Pages de L’Histoire du Second Empire d’aprės les Papiers de M. Thouvenel; Paris, 1903.

THOUVENEL, MARİE; (yayına hazırlayan Nora Seni); Marie et Marie, Une Saison á Constantinople 1856-1858; Genėve, Metropolis, 1996. (301 s.)

TİETZE, ANDREAS; Habsbugisch-Osmanische Beziehungen; Viyana, 1985. (s. 343)

TİNGUELY, FREDERİC; l’Ecriture du Levant á la Renaissance, Enquête sur les Voyageurs Français dans l’Empire de Soliman le Magnifique; Genėve, Droz, 2000. (302 s.)

TODERİNİ, ABBE; De la Littérature des Turcs; Paris, 1789. 3 Cilt.

TODOROV, NİCOLAİ; La Cooperation Interbalkanique dans le Mouvement Grec de Libération Nationale á la Fin du XVIII. et au Début du XIX. Siėcle; Etudes Historiques, II. Sofia, 1965.

Bulgaristan Tarihi; Öncü Kitabevi, İstanbul, 1979.

— La Genėse du capitalisme dans les Provinces Bulgares de L’Empire Ottoman au Cours de la Premiėre Moitié du XIX. Siėcle; Etudes Historiques, Sofya, 1960.

TOLEDANO, EHUD R.; The Otoman Slave Trade and its Supression, Princeton Studies on the Near East, 1982.

Yazar geniş ölçüde Osmanlı kaynakları dışında İngiliz, Fransız ve ABD arşiv belgelerini de kullanmış. İngilizlerin Afrika köle ticaretine son vermede anahtar rolü oynadıklarını vurguluyor. Osmanlılar ise Karadeniz ülkelerinden yapılan “beyaz” köle ticaretine son vermede rol oynamışlar.

TOTT, FRANÇOİS de (BARON); Mémoirs du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares; Amsterdam, 1784.

TOURNEFORT, PİTTON DE; Relation d’un Voyage du Levant; Paris, 1717. 3 Cilt.

TOYNBEE, ARNOLD; Experiences, Londra, Oxford University Press, 1969.

TROUBETZKOΪ, GREGOİRE; La Politique Russe en Orient, le Schisme Bulgare; La Revue d’Histoire Diplomatique; 1907. (İki makale)

Les Préliminaires de la Conférence de Londre; Revue d’Histoire Diplomatique; 1909, cilt. 23.

TRUMPENER, ULRİCH; Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918; Delmar (N. York), Caravan Boks, 1989. (XV-433 s.)

TULARD, JEAN; Histoire de la Crête; Paris, PUF, 1969.

TUNAYA, TARIK ZAFER; Türkiye’de Siyasal Partiler, 3 cilt, İstanbul, Hürriyet Vakfı, 1984.

Tunaya’nın temel eseri. İlk baskısı 1952’de (1859-1952 arasını kapsar şekilde) yayınlanmıştı.

— Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri; İstanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1999.

— İkinci Meşrutiyet’in Siyasal Hayatımızdaki Yeri (Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı 1876-1976, başlıklı kol. eser içinde).

İttihat ve Terakki, Mülkiye Dergisi, 1984, Haziran, no:74-75, sayfa 32-36.

TUNÇAY, METE; Türkiye’de Sol Akımlar I (1908-1925), 1966; Türkiye’de Sol Akımlar II (1925-1936) 1992.

TÜRKGELDİ, ALİ FUAT; Görüp İşittiklerim; Ankara, 1949.

TURNER, BRYAN S.; Marx and the End of Orientalism; Londra-Boston, Allen & Unwin, 1978. (98 s.)

TÜRK PARLAMENTOCULUĞUNUN İLK YÜZYILI (1876-1976); Kolektif eser; yayına hazırlayan Türk Siyasi İlimler Derneği, Ankara, 1976.