HAJJAR, JOSEPH

ANASAYFA

HAJJAR, JOSEPH (1923- …); Bismarck et ses Menées Orientales, 1871-1882.

2 cilt; Damas,  Dar Tlass; 1990.

Hajjar, Suriye kökenli Katolik bir rahip. Belçika, Fransa ve Almanya’da bu konuyla ilgili derneklere üye olmuş. Bu hacimli (1392 s) ve dokümante kitabı, ayrıntılı bir biçimde incelenmeye değer eserden -sadece bir fikir verebilmek için- birkaç not..

Osmanlılarda gayrimüslimlerin askerliği hakkında ilginç bir bilgi: Ali Paşa’nın Prusya Büyükelçisi Aristarki Bey’e mektubu (1864). Ali Paşa aynı yıl Sultanın Rum,  Ermeni (Ortodoks veya Katolik) ve Yahudi tebaası arasından 32 öğrenciyi devlet hesabına İstanbul ve Paris’te askeri okullarda okutacağını söylüyor. Subay olacaklar; yalnız bunlardan sekizi sivil hizmetler içim eğitim görecekler. Ayrıca din değiştirmeyi (İslam’a geçmek de dahil) yasaklıyor (s. 115). Yazar’ın Bonn arşivlerinden çıkardığı bilgilere göre, Bismarck bunları “son derece memnun olarak” öğrenmiş. (Bismarck’ın yanıtı  18 Şubat 1864) Fakat yazar bu bilgilerin aynısını Fransız arşivlerinde bulamıyor. Bismarck, yanıtında şunu söylüyor: “(Eğer Osmanlılar öğrencilerin Prusya askeri okullarına kabulünü de isterlerse) şu andaki tüm tarihi gelişme, Berlin Hükümeti’nin bu tarz girişimlerin yapılacağını varsayma yönünde değil”. (s. 116).

Yazarın diğer bazı eserleri:

Napoléon III et Ses Visées Orientales, 1848-1870; Damas, Dar Tlass, 1988. (üç cilt, 1724 s.)

L’Europe et les Destinées du Proche Orient, Damas, Dar Tlass, 1988 (Paris, 1970).

Mohammed Ali et ses Ambitions Syro-Ottomans 1815-1848; Damas, Der Tlass, 1988.

Les chrétiens uniates du Proche Orient, Seuil 1962.