CEMİL, ARİF

ANASAYFA

CEMİL, ARİF; I. Dünya Savaşı’nda Teşkilât-ı Mahsusa; İstanbul, Arba Yayınları, 1997.

1934 yılında Vakit gazetesinde A. Mil takma ismiyle yayınlanmış. Genellikle Teşkilat’ı savunan bir anlatı; fakat verdiği bilgiler, özellikle 1914 yılında hapishanelerdeki “mücrimler” tahliye edilerek örgütün genişletilmesi ve Bahattin Şakir’in Doğu gezisinde “iç düşmanları” keşfettikten sonra İstanbul’daki müzakerelerde “tehcir kararı”nın çıkmış olması ilginç (s. 57, 240, 246).