JENNİNGS, RONALD C.

ANASAYFA

JENNİNGS, RONALD C. (1941-1996); Studies on Ottoman Social History in the XVIth and XVIIth Centuries; İstanbul, Isis, 1999.

Kayseri, Kıbrıs ve Trabzon’da kadınların, zimmilerin ve Şer’i mahkemelerin durumları ile ilgili bilgiler.