NAPOLEON III

ANASAYFA

NAPOLEON III; La Politique Impériale; Exposée par les Discours et les Proclamations de l’Empéreur Napoléon III.  Paris, 1868.

III. Napolyon Osmanlıları çok etkilemiş bir İmparator. “Milliyetler ilkesi” ile “Osmanlıcılık” fikrinin de doğmasında rol oynamış bir siyasetçi. Burada bir iki ilginç görüşü var.

1863 Meclisini açış konuşmasından: “Doğu’da Tuna vilayetlerinin tek bir halk oluşturma dileğine duyarsız kalınamazdı ve yardımımız birliklerinin harcını teşkil etmek suretiyle katkıda bulundu. Osmanlı Hükümeti’nin haklarını da görmezlikten gelmeyerek, Sırbistan’ın, Karadağ’ın ve Suriye Hıristiyanlarının şikayetlerinde haklı olan şeyleri destekledik.” (s. 382)

Arap Halkına Bildiri (1863): Galois’lar ve Romalılar (Galo-Romenler) karışımı bir uygarlık yarattı. Fransa, “(Cezayir’de) Türk egemenliği yerine  daha yumuşak bir idare getirdi.” “Yenilenmiş ve Fransız ırkıyla karışmış birArap ırkının güçlü bir kişilik bulmayacağını kim iddia edebilir?” (s. 438) (Kur’andan Ayetler okuyarak Fransız yönetimini “Allahın isteği” olarak sunuyor.)