DUJCEV, I

ANASAYFA

DUJCEV, I; VELKOV, V; MİTEV, I; PANAYOTOV, L.; Histoire de la Bulgarie, Des Origines á Nos Jours; Roanne, Ed. Horvarth, 1977.

Osmanlı devleti “askeri-feodal” bir devlet olarak sunuluyor. (s. 247) Kitap Osmanlı devletine karşı çok olumsuz bir espriyle yazılmış. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Kuzey Bulgaristan, Makedonya ve Rodop civarında “birkaç köy” zorla Müslüman yapılmış. (s. 251) Kilise başlangıçtan itibaren İstanbul Patrikhanesi’ne ve Ohri Başpiskoposluğuna (Arşövekliğine) bağlı. (s. 247)

“Hayduk” sözcüğünün XV. yüzyıldan itibaren “devrimci doğada” “halkın koruyucuları” anlamına geldiği söyleniyor. (s. 263) Çiftliklerin doğuşu. (s. 267)

Paϊssi de Hilendar (d. 1722) halkın ulusal özlemlerini ilk ifade eden kişi oldu. 1762’de Istoria Slave no Bolgarska’yı yazdı. “Gerçekten Bulgar Rönesansının kurucusu”; Bulgarların Slav kökenini yazdı. (s. 271)

1875 Bulgar ayaklanması ve yenilgi. “Bebeler, hamileler” katledildi. Gladstone’un nutkuna olumlu göndermeler. “Ulusal devrimci hareket” şefi Christo Botev “Balkanların Hıristiyan halkları sadece Rusya’nın sempatisini kazanıyorlar” dedi. (s. 300).

1877 savaşına gönüllüler katıldı..