ABOUT, EDMOND

ABOUT, EDMOND; La Syrie et L’Alliance Russe; Paris, E. Dentu, 1860.

Yazar (1828-1885) edebiyatçı, gazeteci, eleştirmen. Anti-Klerikal çizgide ve İmparatorluğa bağlı. Liberaller ve Katoliklerin düşmanlığını kazandı. 1858’de Légion d’honneur aldı. 1870’den sonra tutuklandı ve ihanetten (“haute trahison”) yargılandı. La Grėce Contemporaine başlıklı çok baskı yapmış ve modern Grekleri aşağılayan bir eseri var.

Eser: Suriye’de terör havası esiyor. 700 bin Hıristiyan, iki milyon Müslümanın fanatizmine terk edilmiş durumda. Osmanlı devleti hareketsizliği ile suça iştirak ediyor. (s. 5) “İstanbul hükümetinin birlik gönderme konusundaki beyanatı bu bahtsız ülkelere sükunet getirmeye yetmez, orada din kardeşleri olan güçlerin de müdahale etmeleri gerek.” Bu uzak ülkelerde “Haç’ı korumak için” iki ülke, Fransa ile Rusya müdahale edebilirler. “Eğer Rusya yardımımızı isterse, Ren kıyılarını talep etmek için, bir krallık pahasına da olsa, ittifakını ödemek çok pahalıya gelmeyecektir sanıyoruz. Bu kombinezon sayesinde, Fransa, coğrafyacı Strabon’un on sekiz yüzyıl önce aynı terimlerle çizdiği gerçek sınırlarına kavuşmuş olacak.” (s. 7-8) (1815 sınırları isteniyor) “Görüyoruz ki Rusya ve Fransa kaçınılmaz olarak sınırlarını genişletmek eğilimi içindeler. Bu amaç her iki devleti de bir ‘kordiyal antant’a götürmez mi?” (s. 13)

“Kırım Savaşı sırasında Fransa ve Rusya savaş alanında bir şeref sorunu yüzünden bulunuyorlardı. Birbirlerine karşı kin gütmeden, savaşın sonunu güvenle, fakat düşmanlarının cesaretine de büyük bir saygı duyarak bekliyorlardı. İlk kez bir yaralanma olunca kılıçlarını aceleyle uzaklara fırlatıyorlardı ve şefkatle el ele vererek bizzat savaş alanında sadık bir dostluk kurdular.” (s. 14)

Bu küçük inceleme “Doğu Sorunu” çerçevesinde Marx’ın da gönderme yaptığı eserler arasında..