KARATZOGLOU, JOHN

ANASAYFA

KARATZOGLOU, JOHN; The Imperial Ottoman Bank, the First 25 Years 1864-1890; İstanbul, Ottoman Bank Archives and Research Center, 2003.

Bu kitapçıkta Osmanlı Bankası Selanik şubesinin (1864) tüm personeli, bunların aylıkları ve bu aylıkların genel masraflar içindeki yeri hakkında ilginç bilgiler var.

1850’den önce Selanik’te kredi işleri genellikle tek bir kişinin (Sarraf) yürüttüğü borç verme ve iskonto hesaplarından oluşuyordu. 1850’den sonra, bazı önemli ticarethanelerin şubesi olarak bankalar (“Banking House”) ortaya çıkmaya başladı. Bunların ilki Abraham Sabbetay’ın kurduğu (1851) banka idi. (s. 7) Bu banka işini hızla büyüttü ve Yanya ve Larissa’da da şubeler açtı. Tiano House da bu sırada, Avusturya’daki Ticaret evinin sermayesiyle ve Avusturya Hükümetinin desteğiyle  kuruldu. Üçüncü bir banka, Selanikli bir Yahudi olan Benvenist’in kurduğu ofis. Bir de Jacques Alleon’un İstanbul’daki “İmperial Bank of Constantinople”un şubesi olarak çalışan bir bankadan söz ediliyor. Alleon ve Baltazzi direktörleri. (s. 7)

Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar tarafından işletilen bu kuruluşlar XX. yüzyıl başlarına kadar devam ettiler.

Osmanlı Bankası şehir hayatında önemli rol oynadı; orada çalışanlar şehirde “muhtemelen en popüler” insanlar arasındaydılar. (s. 34) Banka 1870-73 arası büyük zararlara (“huge losses”) uğradı. Personel masrafları brüt kârın % 7-12 iken (1865-1869) % 200’e çıktı (1871). (s. 35)