VLADİMİRSTOV, B.

ANASAYFA

VLADİMİRSTOV, B. Le Régime Social des Mongols; Le Féodalisme Nomade; Paris, 1948.

Eser Türklerin kan bağlarına dayanan örgütlenme biçimine (“Gentilice” örgütüne) de ışık tutuyor. İki temel kaynağa dayanıyor. Raşid üd Din’in (İranlı yazar) kaleme aldığı Cami at Tevarih (Somme des Histoires) ve 1240’da Moğol aristokrasisi tarafından kaleme alınmış (Çince’ye de çevrilmiş) “Gizli Tarih”.

Vladimirstov’un eserinde de Türklerin de kullandıkları kavramlar söz konusu.

KLAN=OBOH (Veya Obok)=Moğol toplumunun temel birimi. (s.56) “Kan birliğine dayanan akrabalar birliği” Dış evlenme ve Vendetta uyguluyor. Bizdeki “OBA” birimi olmalı. “Osmanlı Toplum Düzeni” başlıklı kitabımda analizimi “OBA” birimine dayandırmıştım.

AYİL (Aile), bu başka kaynaklarda Aoul, Ağıl (avlu?) vb. olarak geçen birim. Her “Ayil” kendi mülküne sahip. Babanın ölümünden sonra oğullar hayvanları bölüşüyorlar. (s. 66-67)

“Eski Moğol klanının üyesi olan her akraba bir URUK (veya Uruh) sayılıyor.” Yabancılar ise JAT. Ayrıca, eski Germenlerde ve Slavlarda olduğu gibi, yöneticilerin hizmetine girmiş özgür kişiler (compagnon) var; bunlara NÖKÖR (veya Nököt) deniyor. (s. 111)

YURT: “Şu ya da bu temel birimin geçimi için yeterli toprak”; senyöre (Prince impérial) ait. (s.144)

YURT+ULUS: KUBİ. “Eski Moğol toplumunda toprak tasarrufu göçlere (transhumance) komuta etmede somutlaşıyordu.” (s.145) Şef (NOYAU-Çekirdek) göçü isteğine göre yönlendiriyor ve “en iyi otlakları paylaştırıyor.” (s. 145)

“Moğolların ellerindeki toprakların tümü ALTAN URUK’a (‘Clan royal’) ait.” (s. 146)

Feodal egemenlere “AKA” adı veriliyor. (s. 205)

(Bu eser “Osmanlı Toplum Düzeni” başlıklı çalışmamdaki bazı çözümlemeleri doğrular nitelikte.)