ÜÇEL-AYBET, GÜLGÜN

ANASAYFA

ÜÇEL-AYBET, GÜLGÜN; Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699); İstanbul, İletişim Yayınları; 2003.

Kaynakça açısından çok yararlı bir kitap. Yazar sunuşunda, eserinin 1968-1980 arsı on iki yıllık çalışmanın ürünü olduğunu ve 1980’de doktora tezi olarak savunduğunu belirtiyor. Daha sonra da yeni bilgilerle geliştirmiş. Eserin en önemli yönünü yüz elli yıllık dönem içinde Türkiye’ye gelen seyyahların isimleri, kısa biyografileri ve seyahatnamelerinden parçalar oluşturuyor. Osmanlı toplum hayatının çeşitli yönleriyle ilgili dağınık, sistemsiz ve kritik espri güdülmeden bilgiler verilmiş, fakat yine de ilginç bilgiler.. Seçilen parçaların, eserlerin en nüfuz edici gözlemlerini içerdiği tartışma götürür. Eserler verilirken yapılan ortograf hataları da hayli fazla.