GHENTCHEV, NİCOLAS

ANASAYFA

GHENTCHEV, NİCOLAS; La France et l’Enseignement Bulgare Pendant les Années 40 et le Début des Années 50 du XIX Siėcle; Etudes Historiques, no: VIII, Sofya, 1978.

1841’de Blanqui misyonu hereket etti. Misyonun Fransa’ya ilk mektubunda Doğu halklarına dikkat çekiliyor. Resmi çevreleri etkiliyor. (s. 194) Fransa’da 1841’de Doğu Derneği kuruluyor; 1842’de hükümet onaylıyor. Başrolü oynayanlar: İstanbul elçisi Bourqeney; Lazaristlerin şefi Peder Etienne; Kardinal Franzoni; Chateaubriand; daha sonra dışişleri bakanı olan güçlü diplomat Drouyn de Lhuys. (s. 194) “Revue de l’Orient” kuruluyor. İki “nüfuz etme programı (Programme de Pénétration)” hazırlanıyor. (s. 194-195) Guizot’nun isteği ile Journal de Smyrne İstanbul’a naklediliyor ve Journal de Constantinople oluyor. Bebek’te bir Kolej açılıyor. Osmanlılara bir sürü burs veriliyor. Guizot 1843’te İstanbul’da Lazaristlerin matbaası için 6 000 Frank veriyor. (s. 196) Saint-Benoit Lazaristlerin merkezi. Ayrıca iki erkek, bir de kız koleji açılıyor. (s.197)

M. Cor da bu bu eğitim girişimlerini destekliyor. Ve Bulgar davası için alınacak önlemler konusunda Fransız Hükümeti’ne bir rapor hazırlıyor. (s. 203)

Fransa ayrılıkçı akımı benimsemiyor. Bu akımı A. Beyoglu Exargue lâkaplı biri temsil ediyor. Guizot’yu çok sıkıştırıyor. Hatta Baron de Rotchild ile de görüşerek yardım istiyor.  (s. 202) “Özgür ve Türk Krallığına bağlı Bulgaristan” peşinde. (s. 200) Fransızlar daha Türk yanlısı kalıyorlar. M. Cor da bu istikamette düşünüyor.

Exargue 1846 ve 1847’de Rusya’nın desteğini sağlıyor. (s. 205) Polonya mültecileri de Fransız etkisinin artmasına çalışıyorlar. (s. 206)