SHAW, STANFORD J.

ANASAYFA

SHAW, STANFORD J.; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey; Londra, New York; Cambridge University Press, 2 cilt. 1976-1977.

Osmanlı tarihi konusunda referans kitabı. Osmanlı ve Batılı kaynaklara dayanan yararlı bir çalışma.

— Archival Sources for Ottoman History; The Archives of Turkey; Journal of American Oriental Society; 1960-80.

Kaynaklar şöyle tasnif edilmiş:

I) Başvekalet Arşivi:

1) Defatir (Defterler), a) Mühimme defterleri (263 defter); b) Ahkâm defterleri.

2) Maliye defterleri: a) Tapu defterleri, b) Maliyeden müdevver defterler, c) Kamil Kepeci koleksiyonu, d)  Ali Emiri, İbn’ül Emin vesikaları.

Başvekalet 40 milyon kadar vesikaya sahip. Bunlardan ancak 1/10’u araştırmaya açık. Altı tasnif var: Ali Emiri, İbn’ül Emin, Cevdet, Hattı Hümayun, Yıldız ve Fekete tasnifleri.

II) Topkapı Sarayı Arşivi: Aslında Saray’a ait vesikalar var. Fakat Saray-Devlet sınırları belirsiz olduğu için Başvekalet arşivindeki gibi vesikalar var.

III) Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü arşivleri. Burada kadastro ve vakıflara ait vesikalar var.

IV) Şeriye Mahkemesi arşivleri: Çeşitli müzelere dağılmış haldeler.

V) Diğer resmi arşivler: Dışişleri, Deniz Müzesi, Darphane, Vakıflar Umum Müdürlüğü, Milli Savunma vb.

VI) Özel arşivler: Örn: Cevdet Paşa, Köprülü arşivleri..