SALE, GEORGE

ANASAYFA

SALE, GEORGE: The Koran, Commonly Called the Alcoran of Mohammed; Londra, 1734.

Yazar  (1697?-1736) “oryantalizm”i başlatan düşünce akımı içinde yer alıyor. National Biography’de hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.

Kuran çevirisi daha önce de yapılmıştı. Örneğin Fransız André du Ryer’in aşağılık (“despicable”) çevirisi Alexander Ross tarafından İngilizce’ye çevrilmişti. Savary’ninki daha başarılıydı; fakat en doğru çeviri Sale tarafından gerçekleştirildi.

Yazar bir tüccarın oğlu. Dini eğitim gördü. Genç yaşta Arapça’ya ilgi gösterdi. Voltaire’in Felsefe Sözlüğü’nde, Sale için “25 yıl Araplar arasında geçirdi” demesi tamamen yanlış. Ülkesinden hiç çıkmadı. Tüm öğretimini İngiltere’de aldı. Gibbon, kendisi için, “yarı Müslüman, dürüst ve kültürlü tercümanımız” demiş. Ayrıntılı biyografisi Davenport tarafından yazıldı.

Temel eseri olan Kuran çeviri ve tefsiri 1734’te yayınlandı. Yerel tefsircilerin görüşlerinden de yararlandı. Bayle’nin Ansiklopedisi’ne ilgili konularda katkılarda bulundu. Üyesi olduğu Hıristiyan dernek (Society for the Promotion of the Christian Knowledge) eserine iyi gözle bakmadı.

Eser Observations Historiques et Critiques sur le Mahométisme (Cenevre, 1751) Fransızca’ya çevrildi. Bu eserde yazar Kuran’ın ilahi kökenini kabul etmiyor. Ayetlerin kendisini hep “sıkan ve zor durumda bırakan” olaylar sırasında indiğine işaret ediyor. (s. 176) Bazılarının ileri sürdüğü gibi, Muhammed’in Kuran’ın gerçek yazarı olduğundan kuşku duymuyor. Fakat bazılarının (Hıristiyanlar Yahudi Abdullah ve keşiş Serguis’tan söz ediyorlarmış) ona yardım etmiş olmalarının “çok muhtemel” olduğu inancında. (s. 177)

Eserde Osmanlı Devleti söz konusu değil.