BİCKFORD-SMİTH, R. A. H.

BİCKFORD-SMİTH, R. A. H.; Greece under King George; Londra, 1893.

Eser çok Yunan yanlısı duygularla kaleme alınmış. Fakat Abdülhamit, şaşırtıcı bir şekilde övülüyor; “mevcut sultan Batılı fikirlere açık, dikkate değer devlet tecrübesi, kültür ve nezaketi olan” bir kimse olarak sunuluyor. (s. 322-323)