ROE, SİR THOMAS

ANASAYFA

ROE, SİR THOMAS, The Negotiations of Sir Thomas Roe, Embassy to the Ottoman Porte from the Year 1621 to 1628; Londra, 1742.

Polonya savaşında soğuk ve açlık yüzünden 70 000 Türk’ün öldüğünü yazıyor. (s. 17; s. 33’te 80 000 rakamı veriliyor.) 1621’de Sultan Osman kuralların dışında ve vezirlerinin ikazına rağmen bir Türk kızı alıyor. (s. 20)

“..Gücünü çok kaybetmiş ve disiplini de yozlaşmış Türk İmparatorluğu’nun çöküş hali o kadar belirgin ki gerçek büyüklükten çok şöhret ve inançla ayakta duruyor.” (s. 22) Askeri durumu hakkında bilgiler veriliyor.

Roe, 10 Mayıs 1622 tarihli raporunda Osman’ın ölümünü anlatıyor. (s. 42) Osman çok cesur ve “büyük ve yüce ruhlu” (“of a great and highty spritt”) Hıristiyan düşmanı ve eski atalarının şanının özlemi içinde. (s. 43) Polonya Savaşı’nı kolay kazanacağını sandı. Yeniçerilere düşmanlık buradan başlıyor. (s. 43) Dilaver Paşa Doğu’dan gelip sadrazam oldu. Sultana Şam’da bir ordu kurmasını önerdi. Mekke’ye gidecek; giderken de bütün hazine ve mücevherlerini götürecekmiş! Gitmesi istenmiyor!! (s. 45)

(İlk 50 sayfadan alınan notlar)