CARMONA(LAR)

ANASAYFA

CARMONA(LAR); The Encyclopedia Judaica; Jerusalem, 1971. Cilt: VII.

İspanya kökenli, güçlü bir Yahudi. Gençliğinda şap ticareti ile uğraştı. Ve “şapçıbaşı” diye tanındı. Aynı zamanda sarraf. Ezekiel Gabbai ve İsaiah Adjiman ile yeniçeri alaylarının mutemetliğini yaptı; hatta yeniçerilerle birlikte seferlere bile katıldı. Yeniçeri ağalarına, erlere avans verebilsinler diye borç veriyorlardı. Ağalar da kârları onunla paylaşıyorlardı. 1826’da bir Ermeni rakibinin ithamı sonucu öldürüldü ve malları müsadere edildi. Yahudi halkı yıllarca her 9 Nisanda onu andılar.