BRİTİSH DOCUMENTS

BRİTİSH DOCUMENTS on FOREİGN AFFAİRS

(Ed. Kenneth Bourne, D. Cameron Watt); Bethesda, University Publications of America, 1984.  Part I. Série B. Vol. 7 ve vol. 16. 2 cilt. (XVIII-444 ve XVI-446 s.)

1856-1914 arası Osmanlı Devleti’nde ticari ve mali ilişkiler konularında belgeler.

— Vol. 19. 1885-1908. (XX-514 s.) Milliyetçilik ve devrim hakkında belgeler.

— Vol. 20. 1908-1914. (XVIII. 447 s.) Jön-Türkler hakkında dokümanlar.