MACDONALD, D. B.

ANASAYFA

MACDONALD, Duncan Black (1863-1943); İlm maddesi; Encyclopédie de l’İslam; Leyde-Paris, 1927.

Yazar Amerikalı bir oryantalist. İlgi alanı daha çok İslam ilahiyatı ve bu bağlamda “Binbir Gece Masalları” ile ilgili dikkate değer eserler vermiş.

İslam’da “İlim” en genel anlamıyla “malumat” demek. Sözlüklerde daha çok “ma’rifa” ve “şuur”la eşanlamlı olarak geçiyor.

Ma’arifa: Tecrübe ya da düşünce yoluyla bilgiye ulaşmak (yani başlangıçta cahillik var).

Şuur: Duyma, idrak etme (perception); özellikle ayrıntılar söz konusu olunca. Şair: “bazı şeyler duyan, keşfeden” insan.

Bir de fıkıh var. Başlangıçta zihnin (esprinin) bağımsız faaliyeti anlamına geliyordu. Sonra hukuk bilgisi anlamı kazandı.

Arif de zamanla “mistik bilgiye, vizyon ve doğrudan tecrübe ile katılan insan” anlamına gelmeye başladı. Sonunda ilm, “mütekallimin” (kelamcılar) şemasına girdi. Bunlar “ilm”i evrensel boyutlu, “maa’rifa”yı ise basit şeyler için kullanıyorlar.

Başka ayrımlar da var: İlm-i ameli (ibadat); ilm-i nazari.. vb..