FAZIL BEY

ANASAYFA

FAZIL BEY; Le Livre des Femmes (Zenan Nameh); ÇevirenJ-A. Decourdemanche; Paris, 1879.

Decourdemanche, sunuşunda, Osmanlı yazınında nicelik olarak çok şiir olduğunu, fakat Batılı okuyucunun dikkatini çekecek pek az dize bulunduğunu yazıyor. Çok büyük bir kısmı mecaz, mistik ve ahlakla ilgili. Batı etkisiyle şiir de değişiyor. Fazıl Bey öncülerden. Zenan-Name Hammer’in de dikkatini çekmiş. 1838’de Mustafa Reşit Paşa ahlaka aykırı diye yok ettirmiş. Çeviride 1286 baskısı esas alınmış.

Fazıl Bey, Tahir Paşa’nın (doğumu 1689) oğlu. Tahir Paşa Palestin’de otorite kurup otuz yıl merkezi otoriteyle çarpışmış.

Kitapta her “ırktan” kadınlar anlatılıyor. Birçoğu da şehirlerine göre (Bağdadlı, Halepli)  olarak anlatılıyor. Türk kadını diye bir şey yok; “İstanbullu”, “Anadolulu” vb. kadınlar var. Hiçbir değeri olmayan, erotik de sayılamayacak betimlemeler..