VEOU, PAUL DU

ANASAYFA

VEOU, PAUL DU; La Passion du Cilicie; Paris, 1937.

Çok anti-Türk bir kitap. Brémond’un önsözüne göre yazar IX. Charles zamanından beri Levant’da ticaret yapan bir ailenin çocuğu. Kendisi de Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Rusya’da savaşmış. Sonra Cezayir’e çekilmiş; fakat sonra Başbakan Leygues’in isteği üzerine görev almış. (Görev belli değil!)

“İtalyanlar 15 Mart 1920’de San Remo anlaşmasını çiğneyerek  Mustafa Kemal ile anlaştılar. İngiliz ve Fransız mandası altındaki topraklara kadar yaydıkları ticaret ayrıcalıklarının karşılığı olarak, Antalya ve Silifke’de manda haklarından tamamiyle vazgeçtiler. Entrikalarının Fas’tan Toroslara kadar İslamlaşması bu tarihten itibaren başlıyor. Birliklerinin Kemalist birliklerle müştereken işgal ettiği Konya’yı tahliye ettiler. Fakat aradan çekilmeleri müttefik cepheyi kırarak Türk birliklerini özgür kılıyor, Yunanlıları havada bırakıyor ve Fransa’yı tehlikeli bir alanda, siyaseti ne kadar becerikli olursa olsun darbeler alacağı bir yerde bırakıyordu.” (s. 153-154) İtalyanlar Türklere silah da sattılar.

Yazar Mustafa Kemal Paşa’nın 27 Ocak 1920’de Divanı Harp mahkemesine bir “déposition”da bulunduğunu ileri sürüyor. (Ermeni kırımını kınama) (s. 8)