GOUİN, EDOUARD

ANASAYFA

GOUİN, EDOUARD; Histoire de L’Empire de Turquie; Paris, 1842.

Abdülmecid’e doğulu bir yağcılıkla ithaf edilmiş. Muhtemelen ücretle yazdırılmış (veya hediye bekleyen) bir kitap.

İlginç tarafı Osmanlıların kökenini Oğuz Türklerine dayandırıyor. Geleneğe göre Oğuz tarihinin M.Ö. 2800’lere kadar gittiğini söylüyor. (s. 46) İnsanlığın beşiği olarak da Sibirya’yı işaret ediyor. Linnée’ye (Système de la Nature) göndermeler var. Tufan’dan sonra insanlar buradan dağılmış olabilirler, diyor. Uygar insanların ilk besin maddeleri burada bulunuyormuş. Buğday “kendiliğinden” yetişiyormuş. (s. 45)

Osmanlılarda henüz ulusal (Türkçü) bir açılım söz konusu değilken “Tarih tezi”ni çağrıştıran düşünceler!..