GOLTZ, Baron Colmar von der

ANASAYFA

GOLTZ, Baron Colmar von der; La Défaite de la Jeune Turquie, Paris, 1913.

Goltz Paşa (1843-1916) Osmanlı devleti’ne ilk kez 1883’te geldi ve 1895’e kadar Erkânıharbiye ikinci başkanı olarak çalıştı. Savaş yıllarında tekrar geldi, 1915’te I. Ordu komutanı olarak Kutül Amare’de İngilizleri kuşatıp Townshend’i esir aldı. Alman militarizminin ideologlarından. Osmanlıcaya “Milleti Müsellaha” diye çevrilmiş bir eseri var. Asker-millet kavramının yaratıcılarından…

Bu kitap von der Goltz’un Balkan Savaşları yenilgisi üzerine kaleme aldığı görüşleri içeriyor…

1908 İhtilali genç subayların eseri. Mahmut Şevket Paşa 18 bin askerle İstanbul’a girmiş. Oysa İstanbul’da bunun iki misli silahlı asker varmış (s. 13). Goltz Paşa’nın Türkler hakkındaki ilginç teşhisi: “Tarihi anı Türklere tamamen yabancıdır” (yani, Türkler tarih bilincinden tamamen yoksundur) (s. 46). Goltz’a göre Türklerde “vatan sevgisi” de yok. Doğu Rumeli’nin kaybı İstanbul’da kayıtsızlıkla karşılandı. Bu yenilgi ile Türkler büyük bir Avrupa gücü olmaktan çıkıp, ancak bir “İslam gücü” (Puissance Islamique) olabilirler (s. 83).