BAUDİER, MİCHEL

BAUDİER, MİCHEL (1598?-1645); Histoire Générale  du Sérrail et de la Cour du Grand Seigneur; Paris, 1623.

Eserde ilginç bir çok şey anlatılıyor. Bazılarının gerçekliği kuşkulu görünüyor. Matbaanın yokluğunda kitap kopye edenler (mustanzıhlar) çok kazanıyorlar. (s. 13) Softalar çok kötülükler yapıyorlar. İstanbul’da sultandan çekiniyorlar. (s. 13)

1 500’den fazla meyhane, Hristiyan ve Yahudilere açıkca, Müslümanlara gizlice şarap satıyor. 36 000 kese (“charges”) vergi ödüyorlar. (s. 10)

Kitapta eşcinsellikten çok söz ediliyor. (s. 50, 148-149) Kadınların birbirlerine aşkları da anlatılıyor. (s. 152)

Saray eğitimi çok övülüyor. Çok iyi bir seleksiyon gerçekleştiriyor. Fizik ve bilgi bakımından yetkin insanları erdemli de kılıyor. (s. 119)

Inventaire de l’Histoire Général des Turcs; Paris, 1617.