HEPWORTH, H.

ANASAYFA

HEPWORTH, H.; Through Armenia on Horseback; Londra, 1898.

Valiler Ermeni ihtilalcilere çok düşmanlar. Misyonerleri de onlarla işbirliği içinde kabul ediyorlar. (s. 296)

Hamidiye Alayları’nın iki amacı var: 1) Kürtleri Saray’la “daha sıkı” ilişki içine sokmak. Bu amaçla Sultan Kürt ileri gelenlerini Saray’da kabul etti; onlara nişanlar vererek gururlarını okşadı; 2) Ruslara karşı bir güç oluşturmak. (s. 225-227)

Kürtler tatmin oldukları sürece sadıklar; fakat durum her an değişebilir.

Reformlar popüler değil. Sultan inanmadan tüm reform belgelerini imzalamış. Türkiye’de reformlar imkânsız. “Halkın çoğunluğu reformdan nefret ediyor” (s. 246) Türk hükümetinin Ermenilere karşı tutumu çok zalim (tyrannic) bulunuyor. Haksız kanunlar, baskılar, tutuklama ve öldürmeler vb. (s. 134) Amerika’da sadece 5 000 Ermeni var; bunların hepsini alabilir. Fakat gelmiyorlar. Ticari yetenekleri çok övülüyor. “Eminim ki Türk’ün hedefi Ermenilerin yok edilmesidir ve fırsat çıktığı zaman bu hedefini yerine getirecek.” (s. 147)

Ermeni ihtilalcilerin hedefi bir ayaklanma ile Avrupa müdahalesini sağlamak. (s. 152) Hükümet zalim metodlarla onu bastıracak vb.. Yazar Ermeni ihtilalcileri suçluyor; fakat en çok İngiltere’yi suçluyor. Ermeni kırımında İngiltere “diğer tüm devletlerin tümünden fazla” sorumludur. Diliyle kışkırtıyor; sonra da bir şey yapmıyor. (s. 157)

Yazara göre Doğu’da dağınık bir şekilde yaşayan 500 bin kadar Eremeni var. (s. 160)