VİLLOTE, P.

ANASAYFA

VİLLOTE, P.; Voyages d’un Missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arabie et en Barbarie; Paris, 1730.

Seyahat 1688’de yapılmış; fakat XVIII. yüzyıl başları da anlatılıyor.

İstanbul’un nüfusu 600 000 olarak veriliyor. Bu nüfusta “Hıristiyanlar Müslümanlardan pek de az değil” (s. 16) Eğer devamlı veba olmasa şehrin nüfusu çok daha artacak; fakat Türklere göre her şey alın yazısına göre oluyor. Bu yüzden hiçbir önlem almıyorlar. (s.16)

Tournefort’un verilerini gerçekçi bulmuyor. Tournefort, Paris’ten büyük yüzölçümü ve nüfustan söz etmiş. “Türk dili yumuşak ve enerjik; öğrenilmesi de diğer Avrupa dillerinden daha kolay.” Fakat Avrupa dilleri kadar zengin değil. (s.18)

Feyzullah Efendi Hıristiyan düşmanı, “ak köpek, kara köpek, hepsi köpek” diyor. (Metinde Türkçe verilmiş.) (s.61)

Misyoner Erzurum’a 1691’de geliyor ve çok başarılı oluyor. Geldiğinde iki, üç Katolik varken, üç yıldan az bir sürede 60’tan fazla aileyi Katolik yapıyor.