YAYINLAR / Osmanlı Çalışmaları, Hasan Pulur, Zülfü Livaneli, Mehmet Ali Kılıçbay

Osmanlı Çalışmaları-İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine

Verso, 1989, İmge Kitabevi Yayınları, 1996, 1998, 2010

Taner Timur, Osmanlı’nın sosyo-ekonomik gelişimini Batı’da evrensel boyutlar kazanan kapitalistleşme süreci içinde değerlendiriyor. Osmanlı Çalışmaları, devlet yönetimi ve uluslararası ilişkiler açısından bugünkü sorunlarımızın çoğunun kökeninin XIX. yüzyılda olduğu savından yola çıkarak, ağırlık verdiği bu dönemi resmi tarih görüşünün dışında bir yaklaşımla ele alıyor.