YAYINLAR / Türk Devrimi ve Sonrası, Suat ILHAN

Türk Devrimi ve Sonrası

Doğan Yayınevi, 1971, İmge Kitabevi Yayınları, 1993, 1994, 1997, 2001, 2008, 2013, 2018

Sınıfsal, diplomatik ve ideolojik dayanaklarıyla Türk Devrimi nedir?
Kemalizm diyebileceğimiz bir ideoloji var mıdır? Yoksa Türk Devrimi’nin dayandığı bazı ilkelerden sözetmek mi daha doğrudur? Eğer öyleyse bu ilkeler nelerdir? Evrensel bir statüye sahip midirler? Kemalist ideoloji ya da Atatürk ilkeleri bugün aşılmış mıdır? Yoksa tamamen veya kısmen güncelliklerini koruyorlar mı?
İşte bu sorulara yanıt arayan, yirmi yıl arayla yapılmış, birbirini tamamlayan, düzelten ve zenginleştiren iki çözümleme… Devrim kavramı etrafında örgütleniyor…

> Suat ILHAN, “Türk Devrimi ve Sonrası” Bilge, Temmuz 1994, N° 1, Sayfa 5 – 8