HİTZEL, FREDERİC

ANASAYFA

HİTZEL, FREDERİC (Ed.); İstanbul et les Langues Orientales; Paris, L’Harmattan, 1992. (538 s.)

Bu kitap 29-31 Mayıs 1991’de İstanbul’da, İNALCO’nun ikiyüzüncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan kollokun tutanaklarından meydana getirilmiş.